KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 31.01.2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 03_01_2022