KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 27.04.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 2023.04.20

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz cenowy

załącznik nr 4- formularz ofertowy

informacja o wyborze oferty 28.04.2023