[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 14.04.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 07.04.2021[:]