[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 01.09.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie lekarz psychiatra

Informacja- zmiana terminu składania ofert 01.09.2020

Unieważnienie[:]