[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie psychiatra_20.09.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]