[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 17.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie 7.09.2018 

Konkurs rozstrzygnięty.[:]