[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 25.06.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie 15.06.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert 29.06.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]