[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnienia dyżurów medycznych.

Ogłoszenie- dyżury medyczne 18.09.2017

Oferty należy składać  do dnia 25.09.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Konkurs zakończony.[:]