KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 24.07.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 2023.07.14

załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 31.07.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Informacja- zmiana terminu składania

Informacja o wyborze oferty 06.09.2023