KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 17.05.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie 06_05_2022

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 23.05.2022R. GODZ. 15:00

Informacja- zmiana terminu składania