[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnienia dyżurów medycznych.

Ogłoszenie- dyżury_medyczne

Oferty należy składać  do dnia 11.08.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

Konkurs nierozstrzygnięty.[:]