[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych.

Oferty należy składać do dnia 26.07.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 28 lipca 2021 r. godzina 15:00.

Informacja- zmiana terminu składania

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 30 lipca 2021 r. godzina 15:00.

Informacja- zmiana terminu składania [:]