[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii.

Oferty należy składać do dnia 26.01.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

konkurs ortopeda[:]