[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 20.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy.
Ogłoszenie – ogłoszenie

Informacja z wyboru – informacja[:]