[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 27.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie 17.12.2018

Zmiana terminu składania ofert 27.12.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]