KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Oferty należy składać do dnia 28.03.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

OGŁOSZENIE_21.03.2022

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 29.03.2022 GODZ. 15:00

zmiana terminu składania ofert