[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 08.01.2020

Unieważnienie postepowania 13.01.2020[:]