KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Rehabilitacji Medycznej.

Oferty należy składać do dnia 28.01.2022 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 02_01_2022