[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie superwizja OLU 7.12.18

Zmiana terminu składania ofert- 18.12.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]