[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać do dnia 16.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE superwizja OLU 18

Konkurs rozstrzygnięto.[:]