[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Ogłoszenie-OGŁOSZENIE superwizja

Oferty należy składać  do dnia 28.08.2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

Konkurs zakończony.[:]