[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej oraz pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Dziennego Rehabilitacji Medycznej oraz Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej oraz pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Dziennego Rehabilitacji Medycznej oraz Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie lekarz rehabilitacji[:]