[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie lekarz rehabilitacji med.- 12.12.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]