[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii.

Oferty należy składać do dnia 3.08.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie 30.07.2018

Konkurs rozstrzygnięto.[:]