[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii.

Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie lekarz neurolog

Konkurs unieważniono.[:]