[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PSYCHIATRII[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie 03_11_2021[:]