KONKURS NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs oferty pod nazwą Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej i zabezpieczenia produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla oddziałów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2022 r. godz. 14:00.

2022.11.02 ogłoszenie

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy.docx

załącznik nr 5- oświadczenie

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Informacja dla Oferentów 14.11.2022

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia14.11.2022

informacja o wyborze oferty- 28.11.2022