[:pl]Dzierżawa zbiorników oraz dostawa gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę zbiorników oraz dostawę gazów medycznych wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 06 maja 2019 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 26.04.2019

Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe 26.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]