Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Księgowa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 10.04.2017 roku  – ogłoszenie księgowa

Rozstrzygnięto postępowanie