[:pl]Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych. Etap III z pierwszym wyposażeniem[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia meblowego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych. Etap III z pierwszym wyposażeniem”

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.09.2020 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców z dn. 23.09.2020

Informacja dla Wykonawców z dn. 24.09.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]