[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 19.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, 3, 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część 2, 4, 6[:]