[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 1 i 2 postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 3[:]