[:pl]Dostawa produktów leczniczych, środków biobójczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.[:]

[:pl]Ofertę  do zapytania ofertowego  należy złożyć  do dnia 15.02.2017 r. do godz. 12:00.Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 a,b,c,d

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.02.2017R. DO GODZINY 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2D

zmiana załącznika nr 2d

Załącznik nr 2 a,b, c + ZMIANA d

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2017

Odpowiedzi na pytania 16.02.2017

Załącznik nr 2 d 16.02.2017

Informacja o wyborze

 [:]