[:pl]Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do 06 lutego 2018 roku do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 2c

Załącznik 2d

Informacja dla Wykonawców 02.02.2018

Załącznik 2a, 2b, 2c, 2d

Informacja dla Wykonawców II 02.02.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]