[:pl]Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 06 lutego 2019 r. godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – NIEAKTUALNE

Załączniki 2a-2d – AKTUALNE

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 07 lutego 2019 r. godz. 12:00

Informacja dla Wykonawców 01.02.2019

Modyfikacja zapytania ofertowego 01.02.2019

Informacja dla Wykonawców 04.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]