[:pl]Dostawa, montaż, instalacje i przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń medycznych[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż, instalacje i przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń medycznych.

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 15.10.2020r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 

informacja o unieważnieniu cz. 2

Informacja o wyborze cz. 1[:]