Dostawa artykułów papierniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku

Ofertę do zapytania ofertowego należy złożyć do 22.03.2017 r. do godz. 10:00 – Zapytanie ofertowe

informacja o wyborze