[:pl]Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Informacja dla Wykonawców – termin

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]