[:pl]Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego.

Oferty należy składać  do dnia  16 grudnia  2020r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]