[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie 1.03.2019

Zmiana terminu składania ofert 8.03.2019[:]