Postępy termomodernizacji – Zakończenie realizacji Projektu

 

termomodernizacjaZakończenie realizacji Projektu

2013.12.31

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” zostały zrealizowane.

Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte na koniec 2013 roku, ponieważ  projekt zakłada pracę nowego C.O  w dwóch sezonach, a instalacja solarna zacznie pracowoć efektywnie dopiero w miesiącach letnich.