[:pl]Oferta pracy lekarz rehabilitacja medyczna – Kierownik PDRM i PR[:]

[:pl]

OGŁOSZENIE 2/12/2015 z dnia 11.12.2015 roku

aktualnościSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 17.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA – pobierz tu lek reh 11.12.2015 (1)[:]