Kierownictwo

KierownictwoDyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
mgr Dariusz Kołodziejczyk
sekretariat tel. 22 779 46 71

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16

Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Mąkal
tel. 22 779 20 61 wew.28

Kierownik Oddziału Rehabilitacji
lek. med. Paweł Leśniewski
sekretariat tel. 22 779 51 77

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień
mgr. Jerzy Jechalski
sekretariat tel. 22 788 32 07

Kierownik Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej
lek. med. Rafał Michta
sekretariat tel. 22 788 32 07

Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
lek. Grażyna Żarnowiecka
sekretariat tel. 22 779 20 61 wew.16