Konkursy

31.07.2014
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 5 sierpnia 2014 roku w ramach umowy na świadczenia zdrowotne pielęgniarkę w Odziale Leczenia Uzależnień. Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres e-mail: r.zwolinska@szpitalmswia.otwock24.pl lub w sekretariacie szpitala Oferta ważna do dnia … Continue reading "KONKURS Pielęgniarka OLU" ...
27.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 1 stycznia 2014 roku w ramach umowy na świadczenia zdrowotne lekarzy posiadających kwalifikacje w zakresie fizjoterapii. Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres e-mail: r.zwolinska@szpitalmswia.otwock24.pl lub w sekretariacie szpitala   Oferta ważna … Continue reading "KONKURS Fizjoterapeuta" ...
27.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 1 stycznia 2014 roku na pełnienie funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej w ramach umowy na świadczenia zdrowotne magistrów posiadających specjalizację w zakresie farmacji. Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres e-mail: r.zwolinska@szpitalmswia.otwock24.pl … Continue reading "KONKURS Farmacja" ...
12.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 1 stycznia 2014 roku na pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w ramach umowy na świadczenia zdrowotne lekarza posiadającego specjalizację w zakresie epidemiologii. Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres e-mail: … Continue reading "KONKURS Lekarz epidemiolog" ...
12.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 1 stycznia 2014 roku na pełnienie obowiązków Kierownika Pododdziału Dziennego oraz Poradni Rehabilitacyjnej w ramach umowy na świadczenia zdrowotne lekarza posiadającego specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej. Oferty zawierające wypełniony formularz oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres … Continue reading "KONKURS Kierownik ODRM i PRM" ...
12.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni od dnia 1 stycznia 2014 roku fizjoterapeutę w zakresie rehabilitacji stacjonarnej oraz domowej. Oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy oraz dokumentację powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres e-mail: r.zwolinska@szpitalmswia.otwock24.pl lub w sekretariacie szpitala Oferta ważna do dnia 18 grudnia 2013 roku. … Continue reading "KONKURS Fizjoterapeuta" ...
11.12.2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 zatrudni na pełnienie dyżurów w szpitalu w ramach umowy na świadczenia zdrowotne od nia 1 stycznia 2014 roku lekarzy posiadających specjalizację w zakresie psychiatrii. Oferty zawierające stawkę godzinową za dyżur zwykły i świąteczny oraz dokumentacje powierdzającą kwalifikacje prosimy kierować na adres … Continue reading "KONKURS Dyżury Lekarskie" ...