Status prawny

bipSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawa o działalności leczniczej jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.

2) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowontej finansowanych ze środków publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.

3) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych.