Przetargi

bipDane teleadresowe:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
MSWiA w Otwocku
ul. Bolesława Prusa 1/3
05-400 Otwock,
Tel. 0 22 779 20 61
Fax 0 22 779 46 71
e-mail: sekretariat@zozmswia.pl

Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej podmiotu:
https://www.zozmswia.pl/zamowienia-publiczne/

Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych dostępny jest na stronie internetowej podmiotu:

https://www.zozmswia.pl/przetarg/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-rok-2020/