PROWADZONE REJESTRY

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu bipSpecjalistycznym MSWiA w Otwocku prowadzone są następujące rejestry:

 • Rejestr Umów
 • Rejestr Upoważnień
 • Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Szpitala
 • Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego
 • Księga główna przyjęć i wypisów
 • Księgi chorych oddziałów
 • Księgi przyjęć (ambulatoryjnych)
 • Księgi odmów przyjęć i porad
 • Księga zabiegów
 • Księgi raportów lekarskich
 • Księgi raportów pielęgniarskich
 • Listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia
 • Rejestr zbiorów danych osobowych.