Oddziały i Poradnie

bipPodstawowymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku są:

1. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
2. Oddział Leczenia Uzależnień:
a) Pododdział Detoksykacji Alkoholowej
3. Poradnia Leczenia Uzależnień
4. Oddział Rehabilitacji Medycznej:
a) Pododdział Dzienny Rehabilitacji Medycznej
b) Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej
c) Dział Fizjoterapii Domowej