Majątek

bipSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku użytkuje dwie działki znajdujące się w Otwocku przy ulicy Bolesława Prusa 1/3 i Cybulskiego 7 o łącznej powierzchni 51.512 m2 .

Zabudowana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została przekazana Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony w formie aktu notarialnego z przeznaczeniem na działalność statutową.

 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2018 r.-26 788 264,91  zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. – 29 983 168,41 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2018 r. – 52 390,23 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2017 r.-25 701 409,16  zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. – 28 909 765,22 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2017 r. – 207 214,89 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2016 r.-26 457 901,38  zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. – 29 517 319,47 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2016 r. – 47 026,63 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2015 r.-26 663 343,72  zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 r. – 30 002 038,97 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2015 r. – 181 520,31 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2014 r.-27 049 765,71  zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 r. – 37 537 735,05 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2014 r. – 96 587,48 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2013 r.– 25 036 701,03 zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 r. – 35 433 216,98 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2013 r. – 84 668,12 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2012 r.– 17 819 357,10 zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 r. – 24 806 157,67 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2012 r. -471 156,86 zł
 • Wartość aktywów trwałych  na dzień 31 grudnia 2011 r.- 10.897.781,20 zł.
 • Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 r. – 16.223.728,68 zł.
 • Zysk netto na dzień 31 grudnia 2011 r. -496 988,43 zł