KONTROLA ZARZĄDCZA

bipW Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

– skuteczności i efektywności działania

– wiarygodności sprawozdań

– ochrony zasobów

– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania

– efektywności i skuteczności przepływu informacji

– zarządzania ryzykiem.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014.pdf